Milieu

De Europese landbouwsector heeft de voorbije 10 jaar forse inspanningen geleverd op het vlak van energie- en waterbesparing en mestbeheer. Duroc d’Olives gaat er prat op te voldoen aan de strengste milieueisen.

Afvalwater

We zuiveren ons bedrijfsafvalwater door een percolatie-rietveld, en lozen het pas daarna.

Groene energie

Voor de verwarming van onze bedrijfsgebouwen maken we gebruik van groene energie. De snoeiresten van onze notelaars en andere bomen gebruiken we als biomassa. Helemaal CO2-neutraal, dus! Voor onze elektriciteitsvoorziening hebben we ook zonnepanelen op onze daken geïnstalleerd.

Agroforestry

Duroc d’Olives doet aan agroforestry of boslandbouw, dat is een doordachte combinatie van landbouw of veeteelt met bosbouw. Zo hebben wij op onze akkers 3 rijen van in totaal 160 notelaars aangeplant. Deze bomen zorgen voor schaduw voor de dieren, hebben een gunstig effect op de waterhuishouding van onze velden en vormen een mooie groene omzoming van ons bedrijf.

Circulaire landbouw

In onze nieuwe stallen halen we met luchtwassers de ammoniak en kwalijke geuren uit de stallucht. Zo houden we onze buren op het platteland tevreden. We vangen de ammoniak op en vermijden zo de verspreiding van stikstof. Daardoor brengen wij ook geen schade aan dichtbijgelegen natuurgebieden aan. In de stal verzamelen we de uitwerpselen van de dieren om ze te stockeren in opslagtanks. Die zetten we in het voorjaar via precisiebemesting in als dierlijke meststof voor onze eigen akkerlanden waarop we granen en maïs voor het varkensvoer verbouwen. Met deze circulaire landbouw streven we naar optimale duurzaamheid.