Dierenwelzijn

Wie vlees van topkwaliteit wil, moet in de eerste plaats zijn dieren goed verzorgen en behandelen. Daarom hechten we veel belang aan goede huisvesting, gezonde voeding, rustige behandelingen, diervriendelijk transport en een behoedzaam slachtproces.

Meer weten over ons engagement rond dierenwelzijn? Download onze zes engagementen voor dierenwelzijn.

Verzorgde stallen

Duroc d’Olives varkens leven in goed verzorgde en geventileerde stallen. Dankzij deze geconditioneerde huisvesting kunnen we zeer hygiënisch werken en het aantal ziektes door bijvoorbeeld luchtwegaandoeningen tot een minimum herleiden. Zo kunnen wij het antibioticumgebruik beperken en in de meeste gevallen zelfs uitsluiten.

Natuurlijk daglicht

We hechten veel belang aan natuurlijk daglicht en maken, vaak meer dan wettelijk verplicht, gebruik van glas of doorzichtige dakplaten.
Duroc d'Olives olijfolie

Vers voer en drinkwater

Onze dieren kunnen eten en drinken wanneer ze willen; er is voortdurend vers voer en drinkwater.

Verrijkingsmateriaal

In de stallen voorzien we speelgoed of “verrijkingsmateriaal”: een lange metalen ketting, een bakje stro om in te woelen, een rubberen bal, een jutezak … Zo krijgen de varkens prikkels en afleiding, en gaan ze zich niet vervelen of elkaar irriteren.

Transport

Het transport van de dieren gebeurt rustig en met respect voor de dieren. We vervoeren de biggen in geklimatiseerde wagens: in de winter verwarmd, in de zomer gekoeld. Duroc d’Olives is een lokaal product; dat houdt onze transportafstanden ook beperkt.

Toekomstplannen

Wij beseffen maar al te goed dat dierwelzijn voor de consument belangrijk is en dat dit belang in de toekomst nog zal toenemen. Daarom hebben we voor de komende jaren nog heel wat investeringen gepland. Zo zullen we oudere stallen vervangen door nieuwe, met nog meer aandacht voor dierwelzijn: meer ruimte, geen kooien, nog meer afleiding, nog meer natuurlijk daglicht …

Slachthuizen

Wij werken uitsluitend met slachthuizen die voldoen aan strenge normen voor dierenwelzijn. De opvang en begeleiding van de dieren net voor het slachten is voor ons een belangrijk kwaliteitspunt.